Krepšelis tuščias Jūsų krepšelis 0,00 € 0
Prisijungti arba registruotis

Privatumo nuostatos

 1. Jūsų asmens duomenų valdytojas – UAB „MV GROUP distribution LT“, juridinio asmens kodas 121702328, esanti J.Jasinskio g. 16F, Vilniuje, Jūsų asmens duomenis tvarkys toliau nurodytais tikslais:

Duomenų tvarkymo tikslas

Duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Duomenų saugojimo laikotarpis

Registracijos ir narystės Nespresso klube administravimo tikslas.

Vardas, pavardė, amžius, mobilaus telefono Nr., elektroninio pašto adresas, miestas.

Sutikimas.

Kol galioja sutikimas, bet ne ilgiau nei 3 (treji) metai nuo paskutinio apsipirkimo.

Paskyros Nespresso elektroninėje, bei fizinėje parduotuvėje registravimo ir bendravimo tikslas.

Vardas, pavardė, mobilaus telefono Nr., elektroninio pašto adresas, pristatymo adresas.

Sutikimas, kuris yra laikomas gautu, kai atliekami paskyrai susikurti reikalingi veiksmai ir patvirtinama registracija.

Kol galioja sutikimas, bet ne ilgiau nei 3 (treji) metai nuo paskutinio apsipirkimo.

Paskyros Nespresso elektroninėje, bei fizinėje parduotuvėje administravimo tikslas.

Registravimosi paskyros vartotoju metu pateikti duomenys, prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis (prisijungimo bei naršymo techninė informacija).

Sutikimas, kuris yra laikomas gautu, kai atliekami paskyrai susikurti reikalingi veiksmai ir patvirtinama registracija.

Kol galioja sutikimas, bet ne ilgiau nei 3 (treji) metai nuo paskutinio apsipirkimo.

Pirkimo duomenų tvarkymas.

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, mobilaus telefono Nr., pristatymo adresas, parašas (jei patys priimate prekes), pirkimo bei pristatymo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, pirkinių kainos ir suteiktos nuolaidos, mokėjimo už pirkinius metodas ir mokėjimų informacija.

Sutikimas, kuris yra laikomas gautu, kai atliekami paskyrai susikurti reikalingi veiksmai ir patvirtinama registracija.

Prekių užsakymo pateikimo ir įvykdymo duomenis tvarkyti būtina sandorio sudarymui ir jo įvykdymui.

Kol galioja sutikimas, bet ne ilgiau nei 3 (treji) metai nuo pirkimo operacijos.

Informacijos apie išskirtinius ir individualius pasiūlymus, naujienas, parodas, renginius pateikimas įskaitant prašymų atnaujinti sutikimą pateikimą.

Vardas, pavardė, mobilaus telefono Nr., elektroninio pašto adresas, informacija apie įsigytas prekes Nespresso elektroninėje, bei fizinėje parduotuvėje, informacija apie pirkimo ir pristatymo laiką, pirkimo sumą, būdą, pirkimo dažnį.

Sutikimas.

Kol galioja sutikimas, bet ne ilgiau nei 3 (treji) metai nuo paskutinio apsipirkimo elektroninėje, bei fizinėje parduotuvėje.

Susisiekimo, siekiant užtikrinti kokybišką aptarnavimą, formuoti vienodą aptarnavimo praktiką.

Pokalbio telefonu duomenys.

Sutikimas.

1 (vieneri) metai nuo pokalbio įrašymo.

Kavos aparato nukalkinimo priminimas.

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, mobilaus telefono Nr., kavos aparato registracijos data.

Sutikimas.

Kol galioja sutikimas, bet ne ilgiau nei 3 (trys) metai nuo paskutinio apsipirkimo.

Nuolaidų ir kitų naudų teikimo tęstinumo užtikrinimas.

Vardas, pavardė, paskyros registravimo data, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, informacija apie įsigytas prekes Nespresso elektroninėje parduotuvėje, bei fizinėje parduotuvėje informacija apie klientų atsiliepimus, pretenzijas ir prašymus.

Sutikimas.

Kol galioja sutikimas, bet ne ilgiau nei 3 (trys) metai nuo paskutinio apsipirkimo.

Statistika, rinkos ir pirkėjų elgesio tyrimai.

Gyvenamoji vietovė, pirkimo duomenys (įskaitant pirkimo datą ir laiką, prekių pavadinimus, kiekius, bendrą pirkinių kainą, suteiktų nuolaidų sumą).

Teisėtas mūsų interesas analizuoti duomenis ir rengti verslui reikalingas ataskaitas, siekiant vertinti mūsų veiklą bei kurti vertę tiek Jums, kaip klientui, tiek mūsų bendrovės verslui.

5 (penki) metai.

Žaidimų organizavimas.

Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys.

Jūsų sutikimas ir mūsų teisinė prievolė įteikti prizą.

Tol, kol bus paskelbtas laimėtojas ir įteiktas prizas.

Klientų užklausų, skundų, prašymų ir atsiliepimų aptarnavimas.

Kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data;

užklausos turinys: įvykis, dėl kurio kreipiamasi, jo aplinkybės, data, vieta, Jūsų prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas, prekė, kita užklausoje pateikiama informacija;

kiti su Užklausa pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys: pvz. pirkimo kvito duomenys, nuotraukos;

Telefoninio pokalbio įrašas, jeigu kreipiamasi telefonu.

Mūsų teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į vartotojų užklausas vykdymas, o taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę.

Iki 12 mėnesių

Vaizdo stebėjimas, siekiant apsaugoti turtą.

Vaizdo įrašai, kai į vaizdo kamerų lauką patenka klientai.

Teisėtų interesų pagrindas.

Iki 2–jų mėnesių.

 1. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

 2. Teikdami Jums asmeninius pasiūlymus ir (ar) siekdami kitų lojalumo programos tikslų, mes galime naudoti automatizuotą asmens duomenų analizę, įskaitant Jūsų profiliavimą. Mes galime grupuoti ir analizuoti Jūsų duomenis pagal Jūsų pirktas prekes, miestą ir (arba) atsižvelgdami į kitus Jums būdingus požymius. Mūsų atliekami duomenų analizės ir profiliavimo veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio. Jei nenorite, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami Jums teikiant individualius pasiūlymus, Jūs galite nesuteikti mums tokio sutikimo arba bet kada jį atšaukti. Tokiu atveju Jūs toliau būsite Nespresso klubo nariu, tačiau mes nebegalėsime teikti Jums individualių pasiūlymų.

 3. Atlikdami statistinių duomenų, rinkos ir pirkėjų elgesio tyrimus bei formuodami mūsų verslui reikalingas ataskaitas, mes naudojame automatizuotą duomenų analizę. Analizės metu mes naudojame nepersonalizuotus duomenis ir netvarkome Jūsų vardo, kontaktinės ir kitokios Jus individualizuojančios informacijos. Duomenų analizė statistikos, rinkos ir mūsų pirkėjų elgesio tyrimų tikslu leidžia mums priimti svarbius verslo sprendimus, tokius kaip mūsų pirkėjų poreikius atitinkančio asortimento formavimas, kainodara ir pan. Duomenų analizės veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

 4. Suėjus atitinkamam duomenų saugojimo laikotarpio terminui ir negavus atnaujinto sutikimo (kai asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu), pateikti asmens duomenys yra nuasmeninami, išskyrus asmens duomenis, kurie yra saugomi ilgesnį terminą, vykdant teisės aktų reikalavimus. Suėjus atitinkamam duomenų saugojimo laikotarpio terminui, gausite atitinkamą pranešimą prieš 1 (vieną) mėnesį iki narystės sustabdymo dėl būtinybės atnaujinti sutikimą, jeigu ketinate ir toliau naudotis narystės teikiamais privalumais.

 5. Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialiniuose tinkluose. Šiuo metu turime šias paskyras: (a) tinkle „Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation; (b) tinkle „Youtube“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://support.google.com/youtube/answer/7671399?p=privacy_guidelines&hl=lt&visit_id=636833972055708934-4254637785&rd=1 . Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 6. Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami administruoti mūsų arba mūsų tiekėjų organizuojamus ir vykdomus žaidimus, akcijas ir (arba) konkursus, jeigu jūs pareiškėte norą juose dalyvauti. Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, galėtume nustatyti bei paskelbti laimėtoją ir įteikti prizus. Jei norite dalyvauti žaidime ir (arba) konkurse, Jūs turite mums pateikti savo asmens duomenis. Jei nepateiksite duomenų, dalyvauti žaidime ir (arba) konkurse negalėsite. Tuo atveju, jei laimėsite, mes negalėsime Jums įteikti prizo. Įteikiant prizą, bus patikrinama Jūsų tapatybė. Jei žaidimus ir (arba) konkursus organizuoja mūsų tiekėjas (-ai) ar partneris (-iai), jūsų asmens duomenis mes galime perduoti tiekėjui (-ams), partneriui (-iams) ir (arba) tuo atveju, jei taptumėte laimėtoju, jūsų asmens duomenis galime paskelbti mūsų platformose (interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose).

 7. Mes gerbiame Jūsų privatumą, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkysime tik aukščiau nurodytais tikslais. Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jei tokia pareiga numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Jūsų sutikimu Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami mūsų partneriams Lenkijoje (Nestle Polska S.A.), taip pat už Europos Sąjungos ribų Šveicarijoje (Nestle Nespresso S.A.), kuri Europos Komisijos sprendimu yra pripažinta garantuojanti tinkamą asmens duomenų apsaugą, užtikrinant nuolaidų ir kitų naudų Jums teikimo tęstinumą. Tais atvejais, kai tai būtina tam, kad galėtume tinkamai vykdyti sutartyje numatytus įsipareigojimus, pristatyti prekes, pateikti informaciją apie nuolaidas, akcijas ir naujas prekes ar siekiant užtikrinti kokybišką aptarnavimą Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti šiems tretiesiems asmenims:

 • kitoms UAB „MV GROUP“ kaip patronuojančios bendrovės dukterinėms bendrovėms, kai jos vykdo  funkcijas, būtinas atitinkamo tikslo įvykdymui;
 • reklamos paslaugas teikiančioms, SMS ir elektroninių laiškų siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • programinės įrangos priežiūros, palaikymo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • kurjeriams, pristatymo paslaugas teikiančioms įmonėms ir jų darbuotojams, kai tai būtina siekiant pristatyti Jūsų įsigytas prekes;
 • kitiems tretiesiems asmenims, kai tai būtina atitinkamam tikslui įgyvendinti.
 1. Patvirtiname, kad Jūsų pateiktus duomenis tvarkysime laikydamiesi galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar nuasmeninti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys pateikti interneto svetainėje www.ada.lt) ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu. Jei norite gauti išsamią informaciją apie šių teisių įgyvendinimo tvarką, pateikite užklausą el. pašto adresu dataprotection.distributionLT@mvgroup.eupateikdami tinkamai užpildytą Duomenų subjekto paklausimo formą, kurią galite pildyti šioje nuorodoje: Forma. Duomenų subjekto paklausimo formą taip pat galite atsisiųsti, užpildyti ir pristatyti atvykę į bendrovę šiuo adresu: J.Jasinskio g. 16F, Vilnius, 2 aukštas, nuo 8 val. iki 17 val. pirmadieniais – ketvirtadieniais ir nuo 8 val. iki 15.45 val. penktadieniais.

 Apie šių taisyklių pakeitimus ir/ar papildymus klientas informuojamas interneto svetainėje www.nespresso.lt. Jeigu po tokio informavimo momento klientas ir toliau perka NESPRESSO prekes, laikoma, kad jis sutinka su minėtais pakeitimais ir/ar papildymais.

Susisiekite