Krepšelis tuščias Jūsų krepšelis 0,00 € 0
Prisijungti arba registruotis

Privatumo nuostatos

Privatumo nuostatos

Privatumo politika

Registruodamiesi Nespresso interneto parduotuvėje https://nespresso.lt/lt/ (konkrečios šalies e. parduotuvės adresas) (toliau E. parduotuvė, svetainė, Nespresso), Jūs patikite  UAB „MV GROUP Distribution LT“ (toliau – Bendrovė, arba mes) savo asmens duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti šioje Politikoje (toliau – Politika) ir Pirkimo sąlygose (toliau – Taisyklės), bei fizinėse parduotuvėse numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.

Pirkėjas, norėdamas patogiau naudotis E. parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes registruojasi  E. parduotuvės sistemoje, užpildydamas registracijos anketą ir susikurdamas paskyrą.

Jeigu Jūs nesutinkate su Taisyklėmis, šia Politika ar atskiromis jų sąlygomis, mes, deja, negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis visomis ar bet kuria iš Bendrovės teikiamų paslaugų, taip pat negalėsite naudotis Nespresso klubo narystės teikiamais privalumais (toliau – Paslaugos).

Šioje Politikoje Jūs rasite visą informaciją, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt.

Subjekto tapatybės patvirtinima aktyvuojant elektroniniu paštu atsiųstą tam tikrą nuorodą ar pan.

Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.

  1. Jūsų asmens duomenų valdytojas – UAB „MV GROUP Distribution LT“, juridinio asmens kodas 121702328, esanti Aukštaičių g. 7, Vilniuje, Jūsų asmens duomenis tvarkys toliau nurodytais tikslais:

Duomenų tvarkymo tikslas

Duomenų kategorijos

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Duomenų saugojimo laikotarpis

Paskyros ir registracijos Nespresso E. parduotuvėje registravimo ir administravimo tikslas ir narystės Nesspreso klube administravimo tikslas.

Pagal Jūsų pateiktus duomenis registruojantis E. parduotuvės paskyroje mes taip pat Jus atpažįstame ir fizinėse parduotuvėse.

Registravimosi E. parduotuvėje pateikti anketiniai duomenys: Vardas, pavardė, mobilaus telefono Nr., el. pašto adresas, pristatymo adresas, miestas. Prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis (IP adresas, prisijungimo bei naršymo techninė informacija).

Sutikimas, kuris yra laikomas gautu, kai atliekami paskyrai susikurti reikalingi veiksmai ir patvirtinama registracija.

Visą laikotarpį, kol Jūs esate paskyros vartotoju. Jei klientas neaktyvus (nei karto neprisijungė prie paskyros) 4 (keturis) metus nuo sutikimo davimo, paskyra pašalinama.

Pirkimo duomenų tvarkymas.

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, mobilaus telefono Nr., pristatymo adresas, parašas (jei patys priimate prekes), pirkimo bei pristatymo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, pirkinių kainos ir suteiktos nuolaidos, mokėjimo už pirkinius metodas ir mokėjimų informacija.

Sutarties vykdymas.

Apskaitos ir mokesčių dokumentai teisės aktų reikalavimų vykdymo pagrindu saugomi laikantis teisės aktuose numatytų terminų. Kiti pirkimo duomenys saugomi 5 (penkis) metus nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos.

Informacijos apie išskirtinius ir individualius pasiūlymus, naujienas, parodas, renginius pateikimas įskaitant prašymų atnaujinti sutikimą pateikimą.

Vardas, pavardė, mobilaus telefono Nr., el. pašto adresas, informacija apie įsigytas prekes Nespresso elektroninėje, bei fizinėje parduotuvėje, informacija apie pirkimo ir pristatymo laiką, pirkimo sumą, būdą, pirkimo dažnį.

Sutikimas.

Kol galioja sutikimas, bet ne ilgiau nei 4 (keturi) metai nuo paskutinio apsipirkimo.

Susisiekimo, siekiant užtikrinti kokybišką aptarnavimą, formuoti vienodą aptarnavimo praktiką.

Pokalbio telefonu duomenys.

Sutikimas.

1 (vieneri) metai nuo pokalbio įrašymo.

Kavos aparato nukalkinimo priminimas.

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, mobilaus telefono Nr., kavos aparato registracijos data.

Sutikimas.

Kol galioja sutikimas, bet ne ilgiau nei 4 (keturi) metai nuo paskutinio apsipirkimo.

Nuolaidų ir kitų naudų teikimo tęstinumo užtikrinimas.

Vardas, pavardė, paskyros registravimo data, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, informacija apie įsigytas prekes Nespresso E. parduotuvėje, bei fizinėje parduotuvėje.

Sutikimas.

Kol galioja sutikimas, bet ne ilgiau nei 4 (keturi) metai nuo paskutinio apsipirkimo.

Žaidimų organizavimas.

Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys.

Jūsų sutikimas ir mūsų teisinė prievolė įteikti prizą.

Tol, kol bus paskelbtas laimėtojas ir įteiktas prizas.

Klientų užklausų, skundų, prašymų ir atsiliepimų aptarnavimas.

Kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data;

 

užklausos turinys: įvykis, dėl kurio kreipiamasi, jo aplinkybės, data, vieta, Jūsų prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas, prekė, kita užklausoje pateikiama informacija;

 

kiti su užklausa pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys: pvz. pirkimo kvito duomenys, nuotraukos;

 

telefoninio pokalbio įrašas, jeigu kreipiamasi telefonu.

Mūsų teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į vartotojų užklausas vykdymas, o taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę.

Iki 12 (dvylikos) mėnesių.

Vaizdo stebėjimas, siekiant apsaugoti turtą.

Vaizdo įrašai, kai į vaizdo kamerų lauką patenka klientai.

Teisėtų interesų pagrindas.

Iki 30 dienų.

 

Statistika, rinkos ir mūsų pirkėjų elgesio tyrimai

Statistikos, rinkos ir mūsų pirkėjų elgesio tyrimų tikslu tvarkomi duomenys siekiant, kad mūsų paslaugų ir aptarnavimo kokybė kuo labiau atitiktų mūsų pirkėjų poreikius.

Duomenų kategorijos.

Jūsų el. paštas, gyvenamoji vietovė pirkimo duomenys (įskaitant pirkimo vietą, datą ir laiką, prekių pavadinimus, kiekius, kainą ir bendrą pirkinių kainą.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas.

Teisėtas mūsų interesas analizuoti duomenis, gerinti paslaugų bei aptarnavimo kokybę, rengti verslui reikalingas ataskaitas, siekiant vertinti mūsų veiklą bei kurti vertę tiek Jums, kaip klientui, tiek Bendrovės verslui.

Duomenų tvarkymo terminas.

5 (penki) metai.

Atlikdami statistinių duomenų, rinkos ir pirkėjų elgesio tyrimus bei formuodami mūsų verslui reikalingas ataskaitas, mes galime naudoti automatizuotą duomenų analizę. Analizės metu mes galime naudoti nepersonalizuotus duomenis ir netvarkome Jūsų vardo, kontaktinės ir kitokios Jus individualizuojančios informacijos. Duomenų analizė statistikos, rinkos ir mūsų pirkėjų elgesio tyrimų tikslu leidžia mums priimti svarbius verslo sprendimus, tokius kaip mūsų pirkėjų poreikius atitinkančio asortimento formavimas, paslaugų kokybės gerinimas, kainodara, plėtra ir pan.

Duomenų analizės veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

 

Sutikimo terminui artėjant prie pabaigos pasiliekame teisę išsiųsti Jums priminimą apie sutikimo termino pabaigą ir galimybę jį pratęsti.

 

1. Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Beveik visus Jūsų asmens duomenis mes gauname tik iš Jūsų. Anketinius duomenis Jūs mums pateikiate tiesiogiai, pvz., pildydamas E. parduotuvės paskyros registracijos ir klubo nario anketą, o pirkimo duomenis – pildydami pirkimo užsakymo anketą, bei naudodamasis Paslaugomis. Jūsų duomenis mes taip pat gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs pateikiate Užklausą bet kuriuo iš Jūsų pasirinktų būdų: parašydami mums elektroninį laišką, pateikdami mums rašytinę užklausą, skambindami. 

2. Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti Paslaugų teikimą, teikia mums su klientų Užklausų administravimu susijusias paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai pavyzdžiui, reklamos ir renginių paslaugas teikiančioms įmonėms, naujienlaiškių siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms, IT ir kitų įrengimų administruojančioms įmonėms ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

Jeigu Užklausoje aprašomas įvykis gali būti pripažintas draudiminiu, mes perduosime Jūsų Užklausą ir duomenis draudimo bendrovei (-ėms), kurioje (-iose) esame apdraudę savo civilinę atsakomybę, turtą ar kuri (-ios) teikia mums kitokią su Jūsų Užklausoje įvardintu įvykiu susijusią draudimo apsaugą. Draudimo bendrovės veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai bei Jūsų duomenis tvarko pagal draudimo bendrovės nustatytas sąlygas ir taisykles.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Jeigu mes naudojame svetainės analizės paslaugą (pvz., Google Analytics), kuri taikoma nustatant, kaip Jūs naudojatės E. parduotuvėje pateikta informacija, Jūsų nuasmenintais duomenimis galime keistis su trečiaisiais asmenimis, kurie šia informacija remiasi vertindami, kaip yra naudojamasi interneto svetaine arba mobiliąja aplikacija, rengdami svetainės operatoriams skirtas ataskaitas apie interneto svetainės ar mobiliosios aplikacijos veiklą ir teikdami kitas su interneto svetainės, interneto ir mobiliosios aplikacijos naudojimu susijusios paslaugas. Plačiau apie tai žiūrėkite Privatumo nuostatos.

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti perduoti šiems tretiesiems asmenims:

  • kitoms UAB „MV GROUP“ kaip patronuojančios bendrovės dukterinėms bendrovėms, kai jos vykdo funkcijas, būtinas atitinkamo tikslo įvykdymui.

3. Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jei tokia pareiga numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Jūsų sutikimu Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami mūsų partneriams Lenkijoje (Nestle Polska S.A.), taip pat už Europos Sąjungos ribų Šveicarijoje (Nestle Nespresso S.A.), kuri Europos Komisijos sprendimu yra pripažinta garantuojanti tinkamą asmens duomenų apsaugą, užtikrinant nuolaidų ir kitų naudų Jums teikimo tęstinumą.

4. Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai ir kaip galite jomis pasinaudoti?

4.1. Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis

Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius, automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, bei jo reikšmę ir pasekmes Jums.

4.2. Teisė ištaisyti asmens duomenis

Jeigu pasikeitė Jūsų registracijos anketoje mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti prisijungę prie savo paskyros Nustatymai skiltyje ir jeigu to nepavyksta padaryti, turite teisę ištaisyti duomenis pranešę mums el. paštu: nespresso@mvgroup.eu.

4.3. Teisė atšaukti sutikimą

Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad nebegalėsime suteikti galimybės toliau naudotis mūsų Paslaugomis. Savo sutikimus Jūs galite koreguoti (juos atšaukti ar iš naujo suteikti) savo paskyroje Nustatymai skiltyje keisdami sutikimų nustatymus. Pavyzdžiui, Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą gauti pasiūlymus ir naujienas, šių sutikimų atšaukimas neužkirs kelio Jums toliau naudotis Paslaugomis, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti tik Jums naudingos informacijos.

Siunčiant duomenų subjektui tiesioginės rinkodaros turinio informaciją el. laišku, ar kita forma suteikiame klientui patogią, nemokamą ir paprastą (lengvą) galimybę atsisakyti tolimesnio tokių el. laiškų gavimo. Duomenų subjektui suteikiama teisė bet kada atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu: informaciniame pranešime ar naujienlaiškyje paspausti informacinių pranešimų ir naujienlaiškių siuntimo paslaugos prenumeratos atšaukimo nuorodą, t.y., paspausti mygtuką „Unsubscribe“. Atšaukus informacinių pranešimų ir naujienlaiškių siuntimo paslaugą, atšaukiamas ir duomenų subjekto sutikimas (ateityje gauti naujienlaiškius) dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu.

4.4. Teisė pateikti skundą

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.

Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

4.5. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, atsižvelgiant į Paslaugų teikimo tikslus ir abiejų šalių (tiek Jūsų, kaip duomenų subjekto, tiek mūsų, kaip duomenų valdytojo) teisėtų interesų pusiausvyrą, Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad nutraukę mūsų teisėtu interesu grindžiamą Jūsų duomenų tvarkymą, mes negalėsime suteikti galimybės Jums toliau naudotis Paslaugomis.

Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašom pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

4.6. Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašom pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

Svarbu pažymėti, kad Jūsų anketiniai duomenys be Jūsų atskiro prašymo bus ištrinti, o kiti duomenys – ištrinti arba patikimai nuasmeninti.

4.7. Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Visgi, turime pažymėti, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums Paslaugų teikimo.

Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašom pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

4.8 Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę gauti arba perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė apima tik tuos duomenis, kurie mums buvo pateikti remiantis jūsų sutikimu arba pagal sutartį, ir jei duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis. Norėdami pasinaudoti šia teise, pateikite prašymą raštu mums arba mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

Norėdami pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą, prašom pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

4.9 Prašymų nagrinėjimo tvarka

Siekdami apsaugoti visų savo mūsų pirkėjų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus nurodyti Jūsų registracijos anketoje/pirkimo užsakymo anketoje pateiktus aktualius anketinius duomenis (pvz.: vardą, pavardę, el. pašto adresą ar tel. numerį) ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais anketiniais duomenimis.

Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz.: dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu informuodami Jus.

5. Kokiais būdais ir kokiais kontaktais galite su mumis susisiekti?

Jeigu pasikeitė Jūsų registracijos anketoje mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti elektroniniu paštu: nespresso@mvgroup.eu.

Visas kitais duomenų tvarkymo klausimais susijusiais su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, prašome kreiptis el. pašto adresu dataprotection@mvgroup.eu.

6. Ilgesnis duomenų saugojimas

Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis sunaikiname, o Politikoje nurodytais atvejais – patikimai ir neatstatomai nuasmeniname, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šioje Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

- būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;

- esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

- Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;

- rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais;

- esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

7. Slapukai

Mes naudojame slapukus (tai nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį (pavyzdžiui, mobilųjį telefoną) Jums besilankant mūsų svetainėje, ir išsaugomas Jūsų naršyklėje. Slapukas yra atsiunčiamas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį tam, kad išsaugotų duomenis, o mes galėtume Jus, kaip Paslaugų naudotoją, atpažinti apsilankius mūsų svetainėje. Slapukų pagalba mes taip pat galime susieti Jūsų pirkimo istoriją, kitus duomenis, surinktus Jums naudojantis Paslaugomis, su Jūsų naršymu internete. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą.

Mūsų svetainėje taip pat naudojami trečiosios šalies slapukai. Šie slapukai naudojami kurti kiekvieno lankytojo naršymo istoriją tam, kad galėtume Jums parodyti būtent Jums skirtą reklamą ir užtikrinti geriausią patirtį naršant mūsų interneto svetainėje. Jei Jūsų naršyklė leidžia įrašyti trečiųjų šalių slapukus, mūsų pasirinktas partneris turi galimybę įrašyti savo slapukus į Jūsų naršyklę.

Plačiau apie slapukus, jų naudojimą ir atsisakymą – Žr. Slapukų politikoje: Privatumo nuostatos | Nespresso.

Mes taip pat naudojamės Facebook, Google, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia, o taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokiu duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateikiamoje informacijoje  - https://www.facebook.com/policies/ads#https://policies.google.com/technologies/ads

8. Politikos galiojimas ir pakeitimai

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tiek Politika gali būti keičiama, pildoma, atnaujinama. Bendrovė turi teisę bet kada iš dalies arba visiškai pakeisti Politiką. Ši Politika galioja nuo vasario 15 dienos, 2021 metų. Jei pakeisime šią Politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją šiame puslapyje.

Sutikimas dėl duomenų saugumo valdymo

INFORMACIJA

Norime Jums pranešti apie riboto tiražo kavas, nemokamą pristatymą, nuolaidas ir kitą Jums skirtą informaciją.

Jei sutinkate, prašome pasirinkti kanalus, kuriais galime su Jumis susisiekti.

[ ]

Telefonu

[ ]

El. paštu

 

KAVOS APARATO NUKALKINIMO PRIMINIMAS

Paslauga, skirta klubo nariams. Primename, kad jau atėjo laikas nukalkinti turimą kavos aparatą. Priminimas kas 6 mėnesius. Atskaitos taškas - aparato registracijos data.

Jei sutinkate gauti kavos aparato nukalkinimo priminimą el. paštu, prašome pažymėti „Sutinku“

[ ]

Sutinku

NUOLAIDŲ IR KITŲ NAUDŲ TEIKIMO TĘSTINUMO UŽTIKRINIMAS

 

Norėdami užtikrinti nuolaidų ir kitų naudų teikimo Jums tęstinumą, Jūsų asmens duomenis norėtume perduoti mūsų partneriams Lenkijoje Nestle Polska S.A ir Šveicarijoje Nestle Nespresso S.A. Jeigu sutinkate, pažymėkite laukelį „sutinku“.

 

Sutinku

[ ]

Susipažinau ir Sutinku su nuostatomis, kurios taikomos tvarkant mano asmens duomenis, kurias galima rasti privatumo politikos skiltyje. (Būtinas)

Sutinku

[ ]

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

STATISTINIŲ SVETAINĖS DUOMENŲ NAUDOJIMAS

 

Mes nuolat tobuliname savo interneto svetainę, siekiame, kad ja naudotis būtų kuo paprasčiau ir patogiau. Kad galėtume tobulinti svetainę, turime žinoti, kuri informacija labiausiai domina mūsų svetainės lankytojus, iš kurių šalių ir miestų mūsų svetainė lankoma, kiek dažnai lankytojai sugrįžta, kokią naršyklę naudoja, kokiuose įrenginiuose svetainė skaitoma ir pan. Šią informaciją renkame naudodami Google Analytics įrankius, kurie leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia - https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt.

Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.

 

KAS YRA SLAPUKAI?

 

Slapukai yra maži tekstinių duomenų failai, kurie automatiškai sukuriami Jums naršant mūsų svetainėje ir yra saugomi Jūsų naudojamame įrenginyje (kompiuteryje ar mobiliajame telefone). Slapuke pateikiama anoniminė informacija ir jis siunčiamas iš peržiūrimos svetainės serverio į jūsų kompiuterį arba mobilųjį telefoną. 

 

KOKIAS SLAPUKŲ RŪŠIS NAUDOJAME?

 

Mūsų tinklapyje naudojami būtinieji, statistikos ir rinkodaros slapukai.

Būtinieji slapukai svetainėje reikalingi jos tinkamam veikimui užtikrinti, taip pat tam, kad galėtumėte joje naršyti. Be šių slapukų svetainė veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Svetainėje naudojamų būtinųjų slapukų rūšys:

 

Pavadinimas

Paskirtis

Galiojimo laikotarpis

Tipas

CookieConsent

Saugo vartotojo duomenis apie jo cookie politiką

1 metai

HTTP Cookie

PHPSESSID

Išlaiko naudotojo seanso būseną pagal pageidavimus.

Session

HTTP Cookie

SESS#

Išlaiko naudotojų duomenis pagal pageidavimus.

Session

HTTP Cookie

 

Statistikos slapukai renka anoniminę informaciją, kuri leidžia nustatyti svetainės vartotojų skaičių, jų apsilankymo periodiškumą. Naudojant statistikos slapukus surinkta informacija padeda tobulinti svetainės veikimą. Svetainėje naudojamų statistikos slapukų rūšys:

 

Pavadinimas

Paskirtis

Galiojimo laikotarpis

Tipas

_dc_gtm_UA-#

Naudojamas "Google" žymų tvarkytuvėje, kad būtų kontroliuojama "Google Analytics" scenarijaus žyma.

Session

HTTP Cookie

_ga

Registruojamas unikalus ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims kurti, kaip lankytojas naudoja svetainę.

2 metai

HTTP Cookie

_gat

Naudojama "Google Analytics", kad būtų galima padidinti prašymų normą

Session

HTTP Cookie

_gid

Registruojamas unikalus ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims kurti, kaip lankytojas naudoja svetainę.

Session

HTTP Cookie

 

Rinkodaros slapukais fiksuojami apsilankymai svetainėje, jos puslapiuose ir nuorodose. Naudojant rinkodaros slapukus surinkta informacija padeda svetainės lankytojui pateikti jį labiausiai dominančią reklamą. Svetainėje naudojamų rinkodaros slapukų rūšys:

 

Pavadinimas

Paskirtis

Galiojimo laikotarpis

Tipas

0

Registruojamas unikalus vartotojo ID, kuris atpažįsta naudotojo naršyklę lankomos svetainės, kurioje naudojamas tas pats skelbimų tinklas. Tikslas yra optimizuoti skelbimų rodymą pagal naudotojo judesius ir įvairius skelbimų teikėjų pasiūlymus rodant naudotojų skelbimus.

Session

HTTP Cookie

ads/user-lists/#

Registruojamas unikalus vartotojo ID, kuris atpažįsta naudotojo naršyklę lankomos svetainės, kurioje naudojamas tas pats skelbimų tinklas. Tikslas yra optimizuoti skelbimų rodymą pagal naudotojo judesius ir įvairius skelbimų teikėjų pasiūlymus rodant naudotojų skelbimus.

Session

Pixel Tracker

cid

Optimizuoja skelbimų rodymą, atsižvelgiant į naudotojo judėjimą kartu ir įvairius reklamuotojų pasiūlymus, rodančius naudotojų skelbimus.

2 mėnesiai

HTTP Cookie

collect

Registruojamas unikalus vartotojo ID, kuris atpažįsta naudotojo naršyklę lankomos svetainės, kurioje naudojamas tas pats skelbimų tinklas. Tikslas yra optimizuoti skelbimų rodymą pagal naudotojo judesius ir įvairius skelbimų teikėjų pasiūlymus rodant naudotojų skelbimus.

Session

Pixel Tracker

fr

Registruojamas unikalus vartotojo ID, kuris atpažįsta naudotojo naršyklę lankomos svetainės, kurioje naudojamas tas pats skelbimų tinklas. Tikslas yra optimizuoti skelbimų rodymą pagal naudotojo judesius ir įvairius skelbimų teikėjų pasiūlymus rodant naudotojų skelbimus.

3 mėnesiai

HTTP Cookie

IDE

"Google DoubleClick" naudoja "Google", norėdama užsiregistruoti ir pranešti apie svetainės naudotojų veiksmus, kai žiūri arba spustelėja vieną iš reklamuotojo skelbimų, siekdama įvertinti skelbimo veiksmingumą ir pateikti vartotojui tikslius skelbimus.

1 metai

HTTP Cookie

mp_#_mixpanel

Registruojamas unikalus vartotojo ID, kuris atpažįsta naudotojo naršyklę lankomos svetainės, kurioje naudojamas tas pats skelbimų tinklas. Tikslas yra optimizuoti skelbimų rodymą pagal naudotojo judesius ir įvairius skelbimų teikėjų pasiūlymus rodant naudotojų skelbimus.

1 metai

HTTP Cookie

r/collect

"Google DoubleClick" naudoja "Google", norėdama užsiregistruoti ir pranešti apie svetainės naudotojų veiksmus, kai žiūri arba spustelėja vieną iš reklamuotojo skelbimų, siekdama įvertinti skelbimo veiksmingumą ir pateikti vartotojui tikslius skelbimus.

Session

Pixel Tracker

test_cookie

"Google DoubleClick" naudoja "Google", norėdama užsiregistruoti ir pranešti apie svetainės naudotojų veiksmus, kai žiūri arba spustelėja vieną iš reklamuotojo skelbimų, siekdama įvertinti skelbimo veiksmingumą ir pateikti vartotojui tikslius skelbimus.

Session

HTTP Cookie

tr

Registruojamas unikalus vartotojo ID, kuris atpažįsta naudotojo naršyklę lankomos svetainės, kurioje naudojamas tas pats skelbimų tinklas. Tikslas yra optimizuoti skelbimų rodymą pagal naudotojo judesius ir įvairius skelbimų teikėjų pasiūlymus rodant naudotojų skelbimus.

Session

Pixel Tracker

uid

Registruojamas unikalus vartotojo ID, kuris atpažįsta naudotojo naršyklę lankomos svetainės, kurioje naudojamas tas pats skelbimų tinklas. Tikslas yra optimizuoti skelbimų rodymą pagal naudotojo judesius ir įvairius skelbimų teikėjų pasiūlymus rodant naudotojų skelbimus.

Session

HTTP Cookie

 

KAIP NAUDOJAME SLAPUKUS?

 

Mūsų svetainėje naudojami slapukai tam, kad pagerintume Jūsų naršymą ir patirtį mūsų svetainėje, sužinotume apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuotume srautus, pagerintume svetainę. Slapukai naudojami ne ilgiau nei tai reikalinga nustatytiems tikslams įgyvendinti.

 

KĄ DARYTI, JEI NENORITE, KAD BŪTŲ NAUDOJAMI SLAPUKAI?

 

Jei pageidaujate, galite pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad Jus informuotų apie slapuko įjungimą ar atnaujinimą bei kad galėtumėte pasirinkti leidžiamus ar draudžiamus slapukus, juos blokuoti. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti www.allaboutcookies.org.

 

TAISYKLIŲ KEITIMAS 

 

Pasiliekame teisę keisti Slapukų naudojimo taisyklių nuostatas. Pranešimas apie pakeitimus arba papildymus bei naujausia Slapukų naudojimo taisyklių versija bus skelbiama mūsų interneto svetainėje.  

Atnaujinta: 2021-02-15

Susisiekite