Krepšelis tuščias Jūsų krepšelis 0,00 € 0
Prisijungti arba registruotis

Privatumo nuostatos

Privatumo nuostatos

Privatumo nuostatos

  1.        Jūsų asmens duomenų valdytojas – UAB „Mineraliniai vandenys“, esanti J.Jasinskio g. 16F, Vilniuje, Jūsų asmens duomenis tvarkys toliau nurodytais tikslais:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Tvarkomi asmens duomenys

Teisinis pagrindas

Duomenų saugojimo laikotarpis

Paskyros Nespresso elektroninėje parduotuvėje registravimo ir administravimo tikslais

Vardas, pavardė, mobilaus telefono Nr. ir elektroninio pašto adresas, informacija apie įsigytas prekes Nespresso elektroninėje parduotuvėje, informacija apie pirkimo ir pristatymo laiką

Sutarties vykdymas

2 (dveji) metai nuo paskutinio Jūsų apsipirkimo

Informacijos apie išskirtinius ir individualius pasiūlymus, naujienas, parodas, renginius pateikimas, įskaitant prašymų atnaujinti sutikimą pateikimą

Vardas, pavardė, mobilaus telefono Nr. arba elektroninio pašto adresas, informacija apie įsigytas prekes Nespresso elektroninėje parduotuvėje, informacija apie pirkimo ir pristatymo laiką

Sutikimas

Tiek, kiek tai reikalinga šiam tikslui pasiekti

Susisiekimo prašant pateikti nuomonę apie mūsų prekes, paslaugas ir aptarnavimo kokybę tikslas

Vardas, pavardė, mobilaus telefono Nr. arba elektroninio pašto adresas, informacija apie įsigytas prekes Nespresso elektroninėje parduotuvėje, informacija apie pirkimo ir pristatymo laiką

Sutikimas

Tiek, kiek tai reikalinga šiam tikslui pasiekti

Identifikavimo tikslais

Vardas, pavardė, unikalus klubo nario numeris

Teisėtas interesas

2 (dveji) metai nuo paskutinio Jūsų apsipirkimo

Siekiant pateikti naujienlaiškius apie apie Nespresso riboto tiražo kavos rūšis, pasiūlymus, susijusius su nuolaidomis, akcijomis ir naujomis prekėmis

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas

Sutikimas

Tiek, kiek tai reikalinga šiam tikslui pasiekti

Siekiant užtikrinti kokybišką aptarnavimą, formuoti vienodą aptarnavimo praktiką, pretenzijų ir prašymų nagrinėjimo tikslais

Pokalbio telefonu duomenys

Sutikimas

1 (vieneri) metai nuo pokalbio įrašymo

Nuolaidų ir kitų naudų teikimo tęstinumo užtikrinimas                                                                                                                                                                                                 Vardas, pavardė, paskyros registravimo data, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, informacija apie įsigytas prekes Nespresso elektroninėje parduotuvėje, informacija apie klientų atsiliepimus, pretenzijas ir prašymus Sutikimas                                                Tiek, kiek reikalinga šiam tikslui pasiekti          
  1.        Suėjus atitinkamam duomenų saugojimo laikotarpio terminui, pateikti  asmens duomenys yra sunaikinami arba nuasmeninami.
  2.        Mes gerbiame Jūsų privatumą, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkysime tik aukščiau nurodytais tikslais. Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jei tokia pareiga numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Tais atvejais, kai tai būtina tam, kad galėtume tinkamai vykdyti sutartyje numatytus įsipareigojimus, pristatyti prekes, pateikti informaciją apie nuolaidas, akcijas ir naujas prekes ar siekiant užtikrinti kokybišką aptarnavimą Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti šiems tretiesiems asmenims:

-          kitoms UAB „MV GROUP“ kaip patronuojančios bendrovės dukterinėms bendrovėms, kai jos vykdo  funkcijas, būtinas atitinkamo tikslo įvykdymui;

-          reklamos paslaugas teikiančioms, SMS siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms;

-          programinės įrangos priežiūros, palaikymo paslaugas teikiančioms įmonėms;

-          kurjeriams, pristatymo paslaugas teikiančioms įmonėms ir jų darbuotojams, kai tai būtina siekiant pristatyti Jūsų įsigytas prekes.

  1.        Patvirtiname, kad Jūsų pateiktus duomenis tvarkysime laikydamiesi galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar sunaikinti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys pateikti interneto spetainėje www.ada.lt) ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu. Jei norite gauti išsamią informaciją apie šių teisių įgyvendinimo tvarką, pateikite užklausą el. pašto adresu dataprotection@mv.lt.
  2.        Apie šių taisyklių pakeitimus ir/ar papildymus klientas informuojamas interneto svetainėje www.nespresso.lt. Jeigu po tokio informavimo momento klientas ir toliau perka NESPRESSO prekes, laikoma, kad jis sutinka su minėtais pakeitimais ir/ar papildymais.

 

 

Atnaujinta: Birželio 25, 2018