Krepšelis tuščias Jūsų krepšelis 0,00 € 0
Prisijungti arba registruotis

Privatumo nuostatos

Privatumo nuostatos

Privatumo nuostatos

 1. Jūsų asmens duomenų valdytojas – UAB „Mineraliniai vandenys“, juridinio asmens kodas 121702328, esanti Aukštaičių g. 7, Vilniuje, Jūsų asmens duomenis tvarkys toliau nurodytais tikslais:

Duomenų tvarkymo tikslas

Duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

Duomenų saugojimo laikotarpis

Registracijos ir narystės Nespresso klube administravimo tikslas.

Vardas, pavardė, amžius, mobilaus telefono Nr., elektroninio pašto adresas, miestas.

Sutikimas.

Kol galioja sutikimas, bet ne ilgiau nei 3 (treji) metai nuo paskutinio apsipirkimo.

Paskyros Nespresso elektroninėje, bei fizinėje parduotuvėje registravimo ir bendravimo tikslas.

Vardas, pavardė, mobilaus telefono Nr., elektroninio pašto adresas, pristatymo adresas.

Sutikimas, kuris yra laikomas gautu, kai atliekami paskyrai susikurti reikalingi veiksmai ir patvirtinama registracija.

Kol galioja sutikimas, bet ne ilgiau nei 3 (treji) metai nuo paskutinio apsipirkimo.

Paskyros Nespresso elektroninėje, bei fizinėje parduotuvėje administravimo tikslas.

Registravimosi paskyros vartotoju metu pateikti duomenys, prisijungimo prie paskyros duomenys, veiksmai paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis (prisijungimo bei naršymo techninė informacija).

Sutikimas, kuris yra laikomas gautu, kai atliekami paskyrai susikurti reikalingi veiksmai ir patvirtinama registracija.

Kol galioja sutikimas, bet ne ilgiau nei 3 (treji) metai nuo paskutinio apsipirkimo.

Pirkimo duomenų tvarkymas.

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, mobilaus telefono Nr., pristatymo adresas, parašas (jei patys priimate prekes), pirkimo bei pristatymo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, pirkinių kainos ir suteiktos nuolaidos, mokėjimo už pirkinius metodas ir mokėjimų informacija.

Sutikimas, kuris yra laikomas gautu, kai atliekami paskyrai susikurti reikalingi veiksmai ir patvirtinama registracija.

Prekių užsakymo pateikimo ir įvykdymo duomenis tvarkyti būtina sandorio sudarymui ir jo įvykdymui.

Kol galioja sutikimas, bet ne ilgiau nei 3 (treji) metai nuo pirkimo operacijos.

Informacijos apie išskirtinius ir individualius pasiūlymus, naujienas, parodas, renginius pateikimas įskaitant prašymų atnaujinti sutikimą pateikimą.

Vardas, pavardė, mobilaus telefono Nr., elektroninio pašto adresas, informacija apie įsigytas prekes Nespresso elektroninėje, bei fizinėje parduotuvėje, informacija apie pirkimo ir pristatymo laiką, pirkimo sumą, būdą, pirkimo dažnį.

Sutikimas.

Kol galioja sutikimas, bet ne ilgiau nei 3 (treji) metai nuo paskutinio apsipirkimo elektroninėje, bei fizinėje parduotuvėje.

Susisiekimo, siekiant užtikrinti kokybišką aptarnavimą, formuoti vienodą aptarnavimo praktiką.

Pokalbio telefonu duomenys.

Sutikimas.

1 (vieneri) metai nuo pokalbio įrašymo.

Kavos aparato nukalkinimo priminimas.

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, mobilaus telefono Nr., kavos aparato registracijos data.

Sutikimas.

Kol galioja sutikimas, bet ne ilgiau nei 3 (trys) metai nuo paskutinio apsipirkimo.

Nuolaidų ir kitų naudų teikimo tęstinumo užtikrinimas.

Vardas, pavardė, paskyros registravimo data, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, informacija apie įsigytas prekes Nespresso elektroninėje parduotuvėje, bei fizinėje parduotuvėje informacija apie klientų atsiliepimus, pretenzijas ir prašymus.

Sutikimas.

Kol galioja sutikimas, bet ne ilgiau nei 3 (trys) metai nuo paskutinio apsipirkimo.

Statistika, rinkos ir pirkėjų elgesio tyrimai.

Gyvenamoji vietovė, pirkimo duomenys (įskaitant pirkimo datą ir laiką, prekių pavadinimus, kiekius, bendrą pirkinių kainą, suteiktų nuolaidų sumą).

Teisėtas mūsų interesas analizuoti duomenis ir rengti verslui reikalingas ataskaitas, siekiant vertinti mūsų veiklą bei kurti vertę tiek Jums, kaip klientui, tiek mūsų bendrovės verslui.

5 (penki) metai.

Žaidimų organizavimas.

Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys.

Jūsų sutikimas ir mūsų teisinė prievolė įteikti prizą.

Tol, kol bus paskelbtas laimėtojas ir įteiktas prizas.

Klientų užklausų, skundų, prašymų ir atsiliepimų aptarnavimas.

Kontaktinė informacija: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, gimimo data;

užklausos turinys: įvykis, dėl kurio kreipiamasi, jo aplinkybės, data, vieta, Jūsų prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas, prekė, kita užklausoje pateikiama informacija;

kiti su Užklausa pateikiami dokumentai ir (ar) duomenys: pvz. pirkimo kvito duomenys, nuotraukos;

Telefoninio pokalbio įrašas, jeigu kreipiamasi telefonu.

Mūsų teisinės pareigos nagrinėti ir atsakyti į vartotojų užklausas vykdymas, o taip pat mūsų teisėtas interesas vertinti savo klientų atsiliepimus, tikslu gerinti mūsų veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę.

Iki 12 mėnesių

Vaizdo stebėjimas, siekiant apsaugoti turtą.

Vaizdo įrašai, kai į vaizdo kamerų lauką patenka klientai.

Teisėtų interesų pagrindas.

Iki 2–jų mėnesių.

 1. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

 2. Teikdami Jums asmeninius pasiūlymus ir (ar) siekdami kitų lojalumo programos tikslų, mes galime naudoti automatizuotą asmens duomenų analizę, įskaitant Jūsų profiliavimą. Mes galime grupuoti ir analizuoti Jūsų duomenis pagal Jūsų pirktas prekes, miestą ir (arba) atsižvelgdami į kitus Jums būdingus požymius. Mūsų atliekami duomenų analizės ir profiliavimo veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio. Jei nenorite, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami Jums teikiant individualius pasiūlymus, Jūs galite nesuteikti mums tokio sutikimo arba bet kada jį atšaukti. Tokiu atveju Jūs toliau būsite Nespresso klubo nariu, tačiau mes nebegalėsime teikti Jums individualių pasiūlymų.

 3. Atlikdami statistinių duomenų, rinkos ir pirkėjų elgesio tyrimus bei formuodami mūsų verslui reikalingas ataskaitas, mes naudojame automatizuotą duomenų analizę. Analizės metu mes naudojame nepersonalizuotus duomenis ir netvarkome Jūsų vardo, kontaktinės ir kitokios Jus individualizuojančios informacijos. Duomenų analizė statistikos, rinkos ir mūsų pirkėjų elgesio tyrimų tikslu leidžia mums priimti svarbius verslo sprendimus, tokius kaip mūsų pirkėjų poreikius atitinkančio asortimento formavimas, kainodara ir pan. Duomenų analizės veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

 4. Suėjus atitinkamam duomenų saugojimo laikotarpio terminui ir negavus atnaujinto sutikimo (kai asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu), pateikti asmens duomenys yra nuasmeninami, išskyrus asmens duomenis, kurie yra saugomi ilgesnį terminą, vykdant teisės aktų reikalavimus. Suėjus atitinkamam duomenų saugojimo laikotarpio terminui, gausite atitinkamą pranešimą prieš 1 (vieną) mėnesį iki narystės sustabdymo dėl būtinybės atnaujinti sutikimą, jeigu ketinate ir toliau naudotis narystės teikiamais privalumais.

 5. Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialiniuose tinkluose. Šiuo metu turime šias paskyras: (a) tinkle „Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation; (b) tinkle „Youtube“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://support.google.com/youtube/answer/7671399?p=privacy_guidelines&hl=lt&visit_id=636833972055708934-4254637785&rd=1 . Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 6. Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami administruoti mūsų arba mūsų tiekėjų organizuojamus ir vykdomus žaidimus, akcijas ir (arba) konkursus, jeigu jūs pareiškėte norą juose dalyvauti. Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, galėtume nustatyti bei paskelbti laimėtoją ir įteikti prizus. Jei norite dalyvauti žaidime ir (arba) konkurse, Jūs turite mums pateikti savo asmens duomenis. Jei nepateiksite duomenų, dalyvauti žaidime ir (arba) konkurse negalėsite. Tuo atveju, jei laimėsite, mes negalėsime Jums įteikti prizo. Įteikiant prizą, bus patikrinama Jūsų tapatybė. Jei žaidimus ir (arba) konkursus organizuoja mūsų tiekėjas (-ai) ar partneris (-iai), jūsų asmens duomenis mes galime perduoti tiekėjui (-ams), partneriui (-iams) ir (arba) tuo atveju, jei taptumėte laimėtoju, jūsų asmens duomenis galime paskelbti mūsų platformose (interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose).

 7. Mes gerbiame Jūsų privatumą, todėl Jūsų asmens duomenis tvarkysime tik aukščiau nurodytais tikslais. Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jei tokia pareiga numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Jūsų sutikimu Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami mūsų partneriams Lenkijoje (Nestle Polska S.A.), taip pat už Europos Sąjungos ribų Šveicarijoje (Nestle Nespresso S.A.), kuri Europos Komisijos sprendimu yra pripažinta garantuojanti tinkamą asmens duomenų apsaugą, užtikrinant nuolaidų ir kitų naudų Jums teikimo tęstinumą. Tais atvejais, kai tai būtina tam, kad galėtume tinkamai vykdyti sutartyje numatytus įsipareigojimus, pristatyti prekes, pateikti informaciją apie nuolaidas, akcijas ir naujas prekes ar siekiant užtikrinti kokybišką aptarnavimą Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti šiems tretiesiems asmenims:

 • kitoms UAB „MV GROUP“ kaip patronuojančios bendrovės dukterinėms bendrovėms, kai jos vykdo  funkcijas, būtinas atitinkamo tikslo įvykdymui;
 • reklamos paslaugas teikiančioms, SMS ir elektroninių laiškų siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • programinės įrangos priežiūros, palaikymo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • kurjeriams, pristatymo paslaugas teikiančioms įmonėms ir jų darbuotojams, kai tai būtina siekiant pristatyti Jūsų įsigytas prekes;
 • kitiems tretiesiems asmenims, kai tai būtina atitinkamam tikslui įgyvendinti.
 1. Patvirtiname, kad Jūsų pateiktus duomenis tvarkysime laikydamiesi galiojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, papildyti ar nuasmeninti pateiktus asmens duomenis, taip pat sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (atšaukti savo sutikimą). Taip pat turite teisę reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimą, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (kontaktiniai duomenys pateikti interneto svetainėje www.ada.lt) ir nesutikti su pateiktų asmens duomenų tvarkymu. Jei norite gauti išsamią informaciją apie šių teisių įgyvendinimo tvarką, pateikite užklausą el. pašto adresu nespresso@mvgroup.eu, pateikdami tinkamai užpildytą Duomenų subjekto paklausimo formą, kurią galite pildyti šioje nuorodoje: Forma. Duomenų subjekto paklausimo formą taip pat galite atsisiųsti, užpildyti ir pristatyti atvykę į bendrovę šiuo adresu: Aukštaičių g. 7, Vilnius, 2 aukštas, nuo 8 val. iki 17 val. pirmadieniais – ketvirtadieniais ir nuo 8 val. iki 15.45 val. penktadieniais.

 Apie šių taisyklių pakeitimus ir/ar papildymus klientas informuojamas interneto svetainėje www.nespresso.lt. Jeigu po tokio informavimo momento klientas ir toliau perka NESPRESSO prekes, laikoma, kad jis sutinka su minėtais pakeitimais ir/ar papildymais.

SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

STATISTINIŲ SVETAINĖS DUOMENŲ NAUDOJIMAS

 

Mes nuolat tobuliname savo interneto svetainę, siekiame, kad ja naudotis būtų kuo paprasčiau ir patogiau. Kad galėtume tobulinti svetainę, turime žinoti, kuri informacija labiausiai domina mūsų svetainės lankytojus, iš kurių šalių ir miestų mūsų svetainė lankoma, kiek dažnai lankytojai sugrįžta, kokią naršyklę naudoja, kokiuose įrenginiuose svetainė skaitoma ir pan. Šią informaciją renkame naudodami Google Analytics įrankius, kurie leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia - https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt.

Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics įrankiai nefiksuotų informacijos apie jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.

 

KAS YRA SLAPUKAI?

 

Slapukai yra maži tekstinių duomenų failai, kurie automatiškai sukuriami Jums naršant mūsų svetainėje ir yra saugomi Jūsų naudojamame įrenginyje (kompiuteryje ar mobiliajame telefone). Slapuke pateikiama anoniminė informacija ir jis siunčiamas iš peržiūrimos svetainės serverio į jūsų kompiuterį arba mobilųjį telefoną. 

 

KOKIAS SLAPUKŲ RŪŠIS NAUDOJAME?

 

Mūsų tinklapyje naudojami būtinieji, statistikos ir rinkodaros slapukai.

Būtinieji slapukai svetainėje reikalingi jos tinkamam veikimui užtikrinti, taip pat tam, kad galėtumėte joje naršyti. Be šių slapukų svetainė veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Svetainėje naudojamų būtinųjų slapukų rūšys:

 

Pavadinimas

Paskirtis

Galiojimo laikotarpis

Tipas

CookieConsent

Saugo vartotojo duomenis apie jo cookie politiką

1 metai

HTTP Cookie

PHPSESSID

Išlaiko naudotojo seanso būseną pagal pageidavimus.

Session

HTTP Cookie

SESS#

Išlaiko naudotojų duomenis pagal pageidavimus.

Session

HTTP Cookie

 

Statistikos slapukai renka anoniminę informaciją, kuri leidžia nustatyti svetainės vartotojų skaičių, jų apsilankymo periodiškumą. Naudojant statistikos slapukus surinkta informacija padeda tobulinti svetainės veikimą. Svetainėje naudojamų statistikos slapukų rūšys:

 

Pavadinimas

Paskirtis

Galiojimo laikotarpis

Tipas

_dc_gtm_UA-#

Naudojamas "Google" žymų tvarkytuvėje, kad būtų kontroliuojama "Google Analytics" scenarijaus žyma.

Session

HTTP Cookie

_ga

Registruojamas unikalus ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims kurti, kaip lankytojas naudoja svetainę.

2 metai

HTTP Cookie

_gat

Naudojama "Google Analytics", kad būtų galima padidinti prašymų normą

Session

HTTP Cookie

_gid

Registruojamas unikalus ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims kurti, kaip lankytojas naudoja svetainę.

Session

HTTP Cookie

 

Rinkodaros slapukais fiksuojami apsilankymai svetainėje, jos puslapiuose ir nuorodose. Naudojant rinkodaros slapukus surinkta informacija padeda svetainės lankytojui pateikti jį labiausiai dominančią reklamą. Svetainėje naudojamų rinkodaros slapukų rūšys:

 

Pavadinimas

Paskirtis

Galiojimo laikotarpis

Tipas

0

Registruojamas unikalus vartotojo ID, kuris atpažįsta naudotojo naršyklę lankomos svetainės, kurioje naudojamas tas pats skelbimų tinklas. Tikslas yra optimizuoti skelbimų rodymą pagal naudotojo judesius ir įvairius skelbimų teikėjų pasiūlymus rodant naudotojų skelbimus.

Session

HTTP Cookie

ads/user-lists/#

Registruojamas unikalus vartotojo ID, kuris atpažįsta naudotojo naršyklę lankomos svetainės, kurioje naudojamas tas pats skelbimų tinklas. Tikslas yra optimizuoti skelbimų rodymą pagal naudotojo judesius ir įvairius skelbimų teikėjų pasiūlymus rodant naudotojų skelbimus.

Session

Pixel Tracker

cid

Optimizuoja skelbimų rodymą, atsižvelgiant į naudotojo judėjimą kartu ir įvairius reklamuotojų pasiūlymus, rodančius naudotojų skelbimus.

2 mėnesiai

HTTP Cookie

collect

Registruojamas unikalus vartotojo ID, kuris atpažįsta naudotojo naršyklę lankomos svetainės, kurioje naudojamas tas pats skelbimų tinklas. Tikslas yra optimizuoti skelbimų rodymą pagal naudotojo judesius ir įvairius skelbimų teikėjų pasiūlymus rodant naudotojų skelbimus.

Session

Pixel Tracker

fr

Registruojamas unikalus vartotojo ID, kuris atpažįsta naudotojo naršyklę lankomos svetainės, kurioje naudojamas tas pats skelbimų tinklas. Tikslas yra optimizuoti skelbimų rodymą pagal naudotojo judesius ir įvairius skelbimų teikėjų pasiūlymus rodant naudotojų skelbimus.

3 mėnesiai

HTTP Cookie

IDE

"Google DoubleClick" naudoja "Google", norėdama užsiregistruoti ir pranešti apie svetainės naudotojų veiksmus, kai žiūri arba spustelėja vieną iš reklamuotojo skelbimų, siekdama įvertinti skelbimo veiksmingumą ir pateikti vartotojui tikslius skelbimus.

1 metai

HTTP Cookie

mp_#_mixpanel

Registruojamas unikalus vartotojo ID, kuris atpažįsta naudotojo naršyklę lankomos svetainės, kurioje naudojamas tas pats skelbimų tinklas. Tikslas yra optimizuoti skelbimų rodymą pagal naudotojo judesius ir įvairius skelbimų teikėjų pasiūlymus rodant naudotojų skelbimus.

1 metai

HTTP Cookie

r/collect

"Google DoubleClick" naudoja "Google", norėdama užsiregistruoti ir pranešti apie svetainės naudotojų veiksmus, kai žiūri arba spustelėja vieną iš reklamuotojo skelbimų, siekdama įvertinti skelbimo veiksmingumą ir pateikti vartotojui tikslius skelbimus.

Session

Pixel Tracker

test_cookie

"Google DoubleClick" naudoja "Google", norėdama užsiregistruoti ir pranešti apie svetainės naudotojų veiksmus, kai žiūri arba spustelėja vieną iš reklamuotojo skelbimų, siekdama įvertinti skelbimo veiksmingumą ir pateikti vartotojui tikslius skelbimus.

Session

HTTP Cookie

tr

Registruojamas unikalus vartotojo ID, kuris atpažįsta naudotojo naršyklę lankomos svetainės, kurioje naudojamas tas pats skelbimų tinklas. Tikslas yra optimizuoti skelbimų rodymą pagal naudotojo judesius ir įvairius skelbimų teikėjų pasiūlymus rodant naudotojų skelbimus.

Session

Pixel Tracker

uid

Registruojamas unikalus vartotojo ID, kuris atpažįsta naudotojo naršyklę lankomos svetainės, kurioje naudojamas tas pats skelbimų tinklas. Tikslas yra optimizuoti skelbimų rodymą pagal naudotojo judesius ir įvairius skelbimų teikėjų pasiūlymus rodant naudotojų skelbimus.

Session

HTTP Cookie

 

KAIP NAUDOJAME SLAPUKUS?

 

Mūsų svetainėje naudojami slapukai tam, kad pagerintume Jūsų naršymą ir patirtį mūsų svetainėje, sužinotume apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuotume srautus, pagerintume svetainę. Slapukai naudojami ne ilgiau nei tai reikalinga nustatytiems tikslams įgyvendinti.

 

KĄ DARYTI, JEI NENORITE, KAD BŪTŲ NAUDOJAMI SLAPUKAI?

 

Jei pageidaujate, galite pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad Jus informuotų apie slapuko įjungimą ar atnaujinimą bei kad galėtumėte pasirinkti leidžiamus ar draudžiamus slapukus, juos blokuoti. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti www.allaboutcookies.org.

 

TAISYKLIŲ KEITIMAS 

 

Pasiliekame teisę keisti Slapukų naudojimo taisyklių nuostatas. Pranešimas apie pakeitimus arba papildymus bei naujausia Slapukų naudojimo taisyklių versija bus skelbiama mūsų interneto svetainėje.  

Atnaujinta: 2020-06-25